قالیشویی رفوگری 88026673 __ 26125620

44336238 __ 77739704
قالیشویی  رفوگری  88026673 __ 26125620


قالیشویی  


رفوگری تخصصی فرش عضو رسمی اتحادیه 


قالیشویان تهران ترمیم. نگهداری و شستشوی فرش 


ابریشم ,شستشوی فرش دستبافت,شستشوی فرش 


کرک, رفوگری فرش  سرویس دهی ویژه به تمامی 

مناطق
 شعبه غرب تهران : ۴۴۳۳۶۲۳۸ 


 شعبه شرق تهران : ۷۷۷۳۹۷۰۴  


شعبه شمال تهران : ۲۶۱۲۵۶۲۰


شعبه مرکز تهران : ۸۸۰۲۶۶۷۳